‘Ik vind: moord is moord’ – 30 jaar na de revolutie

Prio 1, Prio 1, kom in voor dubbel 5 7. Er is op ons geschoten, we zijn geraakt…’, hoorde politieagent Roy Jones zijn collega in de portofoon roepen. De andere, de 23-jarige agent Mohammed Ramdjan Soeltan, zakte dodelijk getroffen neer in zijn stoel. Wordt vervolgd, februari 2010 Lees hier verder

Bij de coup wordt betrokkenheid van de Nederlandse kolonel Hans Valk verondersteld. Bepaalde documenten uit de Nederlandse archieven die daarover mogelijk meer helderheid kunnen verschaffen, kunnen pas in 2060 geraadpleegd worden volgens het besluit van de Staatscourant van 2011.