IN 2021 ben ik een nieuw project gestart, over de vergeten componiste en pianiste Majoie Hajary (1921-2017). 

IN 2020 werkte ik aan de afronding van mijn onderzoek over de mogelijke betrokkenheid van Nederland c.q. kolonel Hans Valk bij de coup van 1980 in Suriname. Dit onderzoek verrichtte ik in een fellowship met het NIOD. Daar was ik vanaf eind 2018 tot 2019 gestationeerd. De publicatie verscheen in 2021 bij de WalburgPers.

TOT EIND 2018 was ik als initiatiefnemer en met steun van het Mondriaanfonds verantwoordelijk voor de uitvoering van het project De Nalatenschap van Nola Hatterman. Dat bestond o.m. uit het doen van onderzoek en het aanleggen van een database, contacten leggen met auteurs en uitgever Waanders & De Kunst over een uit te geven monografie en besprekingen met musea over een expositie van werk van Hatterman en haar leerlingen/ tijdgenoten. In 2020 mondde dat uit in exposities in Paramaribo en Amsterdam, met werk van o.a. Hatterman. De monografie verscheen in 2021. 

 

JULI 2010 tot juli 2015 was ik als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik werkte aan een proefschrift over de rol van media in de postkoloniale verhouding tussen Nederland en Suriname (1980-1992). Mijn  promotoren waren prof. dr Frank van Vree, voormalig hoogleraar Journalistiek en cultuur, nu directeur van het NIOD en prof. dr Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraïbische Letteren. Op 19 november 2015 verdedigde ik dit proefschrift tegenover een commissie, bestaande uit: prof. dr. James Kennedy (Universiteit Utrecht), prof. dr. Michiel Baud (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Marten Schalkwijk (Anton de Kom Universiteit van Suriname), dr. Peter Meel (Universiteit Leiden) en dr. Mirjam Prenger (Universiteit van Amsterdam). De handelseditie van mijn proefschrift - Mediastrijd om media. Van mythemakers tot nieuwsverduisteraars  - verscheen in 2017  bij de WalburgPers.

 

MIJN PROMOTIEONDERZOEK werd gesteund door: het Matchingsfonds Promotieplaatsen van de UvA (Faculteit Geesteswetenschappen, ICG), het Stimuleringsfonds voor de Pers, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Professor van Winterfonds, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Reisbeurzen verschaften de Stichting Catharine van Tussenbroek en de Maatschappij voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, de Gravin van Bylandtstichting en het Hendrik Muller Fonds droegen bij aan de publicatiekosten.

IN HET najaar van 2015 initieerde ik in het verlengde van mijn promotieonderzoek het project Suriname-Nederland, 40 jaar later: een terug- en vooruitblik op de relatie tussen Suriname en Nederland, 40 jaar na de onafhankelijkheid. Zie homepage.