Publicist, Researcher, Projectleider


Biografie

Foto op 30-08-2014 om 12

Persoonlijke gegevens

Naam: Sjoukje Elisabeth (Ellen) de Vries (31-10-1958, Vledder)

Profiel
Onderzoeker op het gebied van media en (postkoloniale) geschiedenis. Dit najaar jaar zal ik mijn proefschrift met als werktitel Strijd is er te voeren – de rol van media in de postkoloniale verhouding tussen Suriname en Nederland verdedigen aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn promotores zijn prof. dr. Frank van Vree, prof. dr. Michiel van Kempen en universitair docent Mediastudies dr. Peter Vasterman. De handelseditie verschijnt bij Rozenberg Publishers Amsterdam.

De inzichten en onderzoeksvaardigheden die ik gedurende vijf jaar tijdens het werken aan dit proefschrift heb opgedaan vormen een aanvulling op mijn journalistieke en organisatorische competenties. Tezamen bieden die de mogelijkheid om historische onderwerpen op een verantwoorde en aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Als docent, curator van multimediale tentoonstellingen, organisator van kennisevenementen & symposia en als publicist/ schrijver met een scherpe pen.

Kwaliteiten: analytisch, gedegen, in staat ingewikkelde problemen inzichtelijk te maken, praktisch, breed inzetbaar vanwege ervaring op organisatorisch gebied.

Interessevelden: media, (postkoloniale) geschiedenis, journalistiek als onderzoeksveld

Opleiding
PhD-candidate: Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam (PhD 2015)
WO: Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam (doctoraalexamen 1988)
HBO: Logo-Akoepedie te Amsterdam (diploma 1980)
Middelbare School: RSG Steenwijk (Atheneum A) (diploma 1977)

Werkervaring
Na mijn studie Massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam werkte ik als zelfstandig journalist voor verschillende opdrachtgevers variërend van overheid (ministerie van OC&W), bedrijfsleven (Van den Bergh en Jurgens, Mattel) tot publieksmedia: radio (KRO), tv (VPRO, NPS/VARA, AT5, Migrantentelevisie Amsterdam) en geschreven pers (Trouw, Volkskrant, De Journalist, Groene Amsterdammer).

De laatste jaren ontwikkelde ik me tot researcher en (onderzoeks-)journalist met een bijzondere belangstelling voor media, de multiculturele samenleving en het post-koloniale verleden van Nederland, in het bijzonder Suriname. Ik publiceerde verschillende boeken en artikelen over Suriname.

In 2005 verscheen mijn boek Suriname na de Binnenlandse Oorlog bij KIT-publishers, over de gevolgen van de strijd tussen Brunswijk en Bouterse (1986-1992), de zogenaamde Binnenlandse Oorlog.
In 2006 werd de film van Frank Zichem, Bar’puru- Schreeuw het uit! uitgezonden bij de VPRO. Bar’puru- Schreeuw het uit belicht de gevolgen van de Binnenlandse Oorlog in Suriname. Ik verrichtte de research, de film was mede gebaseerd op mijn boek over de gevolgen van de Binnenlandse Oorlog.
In 2008 werkte ik mee als redacteur aan het eerste grote overzichtswerk van de Surinaamse pers  K’ranti! De Surinaamse pers 1774-2008. In dat zelfde jaar verscheen mijn boek Nola – portret van een eigenzinnig kunstenares over de Nederlandse kunstenares Nola Hatterman, die in 1953 vanuit Amsterdam naar Suriname emigreerde om daar een kunstopleiding op te zetten. De biografie schetst Hatterman tegen de achtergrond van het dekolonisatieproces.
In 2011 was ik een van de auteurs van de bundel onder redactie van Gerard Termorshuizen Tropenstijl – amusement en verstrooiing in de (post)koloniale pers. In mijn bijdrage De geboorte van WINIED- terugkeer van satire in de Surinaamse pers, schets ik de pogingen van de Surinaamse pers om de grenzen van censuur en zelfscensuur op te rekken tijdens de postmilitaire periode in Suriname (1987-1992) .

Nevenactiviteiten
In mijn hoedanigheid van lid van de werkgroep Migranten en Media van de NVJ was ik gedurende tien jaar (1993-2004) betrokken bij het organiseren van Journalistencafés in De Balie en Nieuwspoort (1993-2004). Daarin stond de beeldvorming over de multiculturele samenleving centraal. Voor deze werkgroep coördineerde en organiseerde ik de training Multiculturele journalistiek op redacties bij de Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad, Dordtenaar, Amersfoortse Courant, i.o.v. NVJ/ Migranten &Media (2002-2004).

Uitgelicht
* ‘We zijn bewust onwetend gehouden’ – de pers in Nieuw Guinea in: De Journalist 26 juli 2002
* Research voor de documentaire  Bar’puru: een film van Frank Zichem gebaseerd op mijn boek Suriname na de Binnenlandse Oorlog. De film werd uitgezonden door  MTNL in 2006 en door de VPRO op 21 april 2007 en 2 mei 2009).
*Lees hier de recensie van Stephan Sanders in de Volkskrant van 27 februari 2009 van mijn boek Nola, portret van een eigenzinnig kunstenares. ‘Een voltreffer’.
* The making of Ronnie Brunswijk in Nederlandse media, in Oso, tijdschrift voor Surinamistiek, april 2011
* De geboorte van WINIED – ofwel de terugkeer van satire in de Surinaamse pers in: Tropenstijl – amusement en verstrooiing in de (post)koloniale pers (uitgave KITLV 2011)