Publicist, Researcher, Projectleider


Biografie

Foto op 30-08-2014 om 12

Persoonlijke gegevens

Naam: Sjoukje Elisabeth (Ellen) de Vries (31-10-1958, Vledder)

Profiel
Onderzoeker op het gebied van media en (postkoloniale) geschiedenis. Mijn streven is om kennis op verschillende manieren uit te dragen: als docent, curator van multimediale tentoonstellingen, organisator van kennisevenementen & symposia en als publicist/ schrijver met een scherpe pen.

Kwaliteiten: analytisch, gedegen, in staat ingewikkelde problemen inzichtelijk te maken, praktisch, breed inzetbaar vanwege ervaring op organisatorisch gebied.

Interessevelden: media, (postkoloniale) geschiedenis, journalistiek als onderzoeksveld

Opleiding
PhD-candidate: Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam (PhD 2015 o.v.).
WO: Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam (doctoraalexamen 1988)
HBO: Logo-Akoepedie te Amsterdam (diploma 1980)
Middelbare School: RSG Steenwijk (Atheneum A) (diploma 1977)

Cursussen
Ik volgde diverse cursussen aan de  School voor Journalistiek in Utrecht (onder andere bij Judith Koelemeijer), de Media-academie in Hilversum en de schrijversvakschool ’t Colofon in Amsterdam.

Na mijn Logo-Akopedie-opleiding studeerde ik verder aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1984 behaalde ik mijn Kandidaatsexamen Opvoedkunde. Mijn kandidaatsscriptie – onder begeleiding van Lea Dasberg en  Sawitri Saharso – had als onderwerp de koloniale ideologie in kinderboeken over voormalige Nederlands-Indië. Ik studeerde in 1988 af in een vrije studierichting met als hoofdvak Massacommunicatie en als bijvakken Etnische studies en Filmkunde. Mijn doctoraalscriptie – receptie-onderzoek naar de film She ‘s gotta have it van Spike Lee  – schreef ik onder begeleiding van Ien Ang. Vanaf juli 2010 tot juli 2014 was ik als promovendus verbonden aan de UvA, afdeling Mediastudies. Onder begeleiding van  prof. dr. Frank van Vree, prof. dr. Michiel van Kempen en universitair docent Mediastudies dr. Peter Vasterman hoop ik mijn proefschrift over de rol van de media in de postkoloniale verhouding tussen Nederland en Suriname eind 2014, begin 2015  te verdedigen. De handelseditie verschijnt bij Rozenberg Publishers Amsterdam.

Werkervaring
Naast mijn studie werkte ik tot 1988 als logo-akoepedist bij het Gemeentelijk Audiologisch Centrum in Amsterdam. Na mijn afstuderen aan de UvA werkte ik als zelfstandig journalist voor verschillende opdrachtgevers variërend van overheid, bedrijfsleven tot publieksmedia: radio (KRO), tv (VPRO, NPS) en geschreven pers (Trouw, Volkskrant, Groene Amsterdammer). De laatste jaren ontwikkelde ik me tot (onderzoeks-)journalist met een bijzondere belangstelling voor media, de multiculturele samenleving en het post-koloniale verleden van Nederland, in het bijzonder Suriname. Zie de Uitgelicht, Artikelen en Boeken. Vanaf eind 2014 positioneer ik mezelf als onderzoeker. Zie Profiel.

Nevenactiviteiten
Jarenlang was ik lid van de werkgroep Migranten en media van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De werkgroep organiseerde debatten, trainingen en publiceerde over de beeldvorming over de multiculturele samenleving. Ook voor de Freelance sectie van de NVJ was ik een aantal jaren actief. Vanaf 2010 tot en met 2013 was ik bestuurslid van de Stichting Multimediale Cultuur.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Uitgelicht
* ‘We zijn bewust onwetend gehouden’ – de pers in Nieuw Guinea in: De Journalist 26 juli 2002
* Research voor de documentaire  Bar’puru: een film van Frank Zichem gebaseerd op mijn boek Suriname na de Binnenlandse Oorlog. De film werd uitgezonden door  MTNL in 2006 en door de VPRO op 21 april 2007 en 2 mei 2009).
*Lees hier de recensie van Stephan Sanders in de Volkskrant van 27 februari 2009 van mijn boek Nola, portret van een eigenzinnig kunstenares. ‘Een voltreffer’.
* The making of Ronnie Brunswijk in Nederlandse media, in Oso, tijdschrift voor Surinamistiek, april 2011
* De geboorte van WINIED – ofwel de terugkeer van satire in de Surinaamse pers in: Tropenstijl – amusement en verstrooiing in de (post)koloniale pers (uitgave KITLV 2011)

……………………………………………………………………………………………………………………………..


Comments are closed.

Back to Top ↑