Publicist en onderzoeker


Biografie

Naam: Sjoukje Elisabeth (Ellen) de Vries (31-10-1958, Vledder), website www.ellendevries.nl

Profiel
Projectleider multimediale producties/ onderzoeker op het gebied van media, (postkoloniale) geschiedenis en erfgoedstudies. Eind 2015 promoveerde ik op het proefschrift Strijd is er te voeren – de rol van media in de postkoloniale verhouding tussen Suriname en Nederland (1980-1992) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) bij hoogleraar Journalistiek en Cultuur prof. dr. Frank van Vree en hoogleraar Nederlands en Caraïbische Letteren prof. dr. Michiel van Kempen.
De tijdens mijn onderzoeksperiode opgedane inzichten en onderzoeksvaardigheden vormen een aanvulling op mijn journalistieke en organisatorische competenties. Tezamen bieden die de mogelijkheid om (historische) onderwerpen op een verantwoorde en aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Als docent, curator van multimediale tentoonstellingen, organisator van kennisevenementen & symposia en als publicist/schrijver met een scherpe pen.

Kwaliteiten: analytisch, gedegen, in staat ingewikkelde problemen inzichtelijk te maken, coöperatief, verbindend, praktisch, breed inzetbaar vanwege ervaring op organisatorisch gebied.
Interessevelden: media, (postkoloniale) geschiedenis, journalistiek als onderzoeksveld

Voorbeeldproject
Een goed voorbeeld van mijn organisatorische en inhoudelijke competenties vormt het project Suriname-Nederland, 40 jaar later dat ik samen met de Stichting Multimediale Cultuur en Beeld en Geluid eind november 2015 initieerde en organiseerde rond de viering van 40 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Dit project bestond uit een filmretrospectief in het Tropenmuseum, debattenreeks, een expositie in Museum Volkenkunde in Leiden, webtentoonstelling en de openstelling van een themakanaal op de site van Beeld en Geluid.

Opleiding
WO:
*Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (doctoraat 2015)
*Sociale Wetenschappen (Massacommunicatie) Universiteit van Amsterdam (doctoraal 1988)
HBO:
*Logo-Akoepedie te Amsterdam (diploma 1980)

Werkervaring
Na mijn studie Massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam werkte ik als zelfstandig journalist voor verschillende opdrachtgevers variërend van overheid (ministerie van OC&W, gemeente Amsterdam), bedrijfsleven (Van den Bergh en Jurgens, Elida Andrélon, Blum & Partners/ Mattel) tot publieksmedia.
* radio: van 1997 tot 2000 werkte ik als redacteur voor Dingen Die Gebeuren en Beeldspraak van de KRO en als verslaggever voor KRO’s Vijfde Verdieping.
tv:  van 1988 en 1996 werkte ik als redacteur voor bij Bij Lobith, Lokolé en Twintigers (VPRO), het mediaprogramma Spiegel Verkeerd (NOS), Medialand (NPS/VARA), het architectuurprogramma Stadsvertimmeren en ’s Gravesande & partners (AT5). Ook deed ik research voor een aantal films.
geschreven pers: vanaf 1988 lever ik bijdragen aan publieks- en dagbladen. Ik schreef over verschillende onderwerpen – variërend van algemeen, gezondheidszorg, media tot postkolonialisme – voor onder andere Trouw, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer, Het Parool, FNV-Magazine, de KRO-gids Studio en vakbladen als De Journalist, Adformatie, Nieuwstribune, Broadcast Magazine, Sponsoring, Schorer Magazine, Zorgvisie, Tegen de Tuberculose (KNCV) en Markant. Ook deed ik eindredactie voor onder andere Havana (Hogeschool van Amsterdam, 2006) en het Oranjefonds (2013).
* onderzoeks(journalistieke) projecten die ik vanaf 2005 ondernam en waarvoor ik veel archiefonderzoek verrichte in openbare, bedrijfs- en privé-archieven, mondden uit in (bijdragen aan) een aantal boeken. In 2005 verscheen Suriname na de Binnenlandse Oorlog (KIT Publishers). In 2008 werkte ik als (eind) redacteur en samensteller mee aan het eerste grote overzichtswerk van de Surinaamse pers K’ranti! De Surinaamse pers 1774-2008 (KIT Publishers/ Persmuseum). In dat zelfde jaar publiceerde ik Nola – portret van een eigenzinnig kunstenares (Klapwijk & Keijsers). In 2011 was ik een van de auteurs van de bundel onder redactie van Gerard Termorshuizen Tropenstijl – amusement en verstrooiing in de (post)koloniale pers (KITLV uitgeverij). In 2017 verscheen de handelseditie van mijn proefschrift Mediastrijd om Suriname. Van mythemakers tot nieuwsverduisteraars (Walburg Pers).

Organisatie en nevenactiviteiten
Als lid van de werkgroep Migranten & Media van de NVJ was ik gedurende tien jaar (1993-2004) betrokken bij het organiseren van Journalistencafés in De Balie en Nieuwspoort (1993-2004). Voor deze werkgroep coördineerde en organiseerde ik de training Multiculturele journalistiek op redacties bij de Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad, Dordtenaar, Amersfoortse Courant, i.o.v. NVJ/ Migranten & Media (2002-2004). Daarnaast was ik actief voor de Freelance Sectie van de NVJ. Het accent van die activiteiten lag vooral op het terrein van de belangenbehartiging van de freelance journalist (auteursrecht, honorariumvergoeding, verzekeringen, et cetera).

Uitgelicht
Inleiding op de Memoires van Willem Oltmans 1986-b (uitgave Papieren Tijger 2016)
* Het verhaal van een foto en coup. Over de rol die een foto in NRC speelde in een coup, in Oso, tijdschrift voor Surinamistiek, november 2012
* The making of Ronnie Brunswijk in Nederlandse media, in Oso, tijdschrift voor Surinamistiek, april 2011
* De geboorte van WINIED – ofwel de terugkeer van satire in de Surinaamse pers in: Tropenstijl – amusement en verstrooiing in de (post)koloniale pers (uitgave KITLV 2011)
*Lees hier de recensie van Stephan Sanders in de Volkskrant van 27 februari 2009 van mijn boek Nola, portret van een eigenzinnig kunstenares. ‘Een voltreffer’.
‘We zijn bewust onwetend gehouden’ – de pers in Nieuw Guinea in: De Journalist 26 juli 2002.


Comments are closed.

Back to Top ↑