Onderzoek & Multimediaproducties


Artikelen

MIJN eerste artikelen schreef ik voor dagblad De Waarheid (vanaf 1989), later werkte ik als freelancer voor diverse andere dag-, opinie-, vak- en special interestbladen. Onder andere  voor de Volkskrant, Broadcast Magazine, De Journalist, Schorermagazine, Trouw en De Groene Amsterdammer. Ook schreef ik voor bedrijfsbladen van Van den Bergh Nederland, Elida Andrélon, PPGH/JWT en Blum & Partners/ Mattel.

IK verrichtte tekst- en (eind)redactiewerkzaamheden, onder meer voor de boeken K’ranti! de Surinaamse Pers 1774-2008 (Persmuseum/ KIT Publishers 2008), Van Janmaat tot Jahah, 20 jaar Migranten & Media (Uitgeverij De Balie 2004) en Journalistiek in de Multiculturele samenleving (uitgave van Migranten & Media en de NVJ 2004). Andere opdrachtgevers waren:  de Hogeschool van Amsterdam ( magazine Havana), ministerie van OCenW/ MLB (website), de KRO (programmablad Studio) en de KNCV (Tegen de tuberculose).

DAARNAAST produceerde ik (congres)verslagen voor het ministerie OC&W/MLB en de Gemeente Amsterdam.

Kijk hier voor een overzicht van mijn gepubliceerde artikelen


Comments are closed.

Back to Top ↑