Preloader

‘Mediastrijd om Suriname’ over de rol van de media in de recente geschiedenis van Suriname.

2017 Handelseditie proefschrift

Mediastrijd om Suriname zoomt in op de rol van de media in de recente, turbulente geschiedenis van Suriname (1980-1992). Daarin schets ik de verhouding tussen Nederland en Suriname, beschrijf ik het medialandschap, de censuur en zelfcensuur en de contacten tussen Surinaamse en Nederlandse pers over en weer. Hart van het boek is de analyse van 6 casestudy’s over de berichtgeving van belangrijke historische gebeurtenissen in de Surinaamse en Nederlandse media, waarin de media beeldbepalend waren. Van de decembermoorden 1982, het begin van de binnenlandse oorlog, de zogenaamde kerstcoup van 1990 tot de decemberherdenking van 1992. Ik analyseerde de belangrijkste Surinaamse en Nederlandse kranten uit die tijd en putte hiervoor ook uit o.a. de ‘geheime’ archieven van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Met een beroep op de Wob zijn die documenten minder geheim dan menigeen (uit welk kamp dan ook) vermoedt. Zie over 8 december 1982 ook mijn reactie op recente artikelen in Starnieuws van 2 december en Starnieuws van 7 november over de vermeende Nederlandse betrokkenheid bij de Decembermoorden.

Dit boek is een bewerking van het proefschrift ‘Strijd in de media. Media als spiegel van de postkoloniale verhouding tussen Suriname en Nederland (1980-1992)’ waarop ik in 2015 promoveerde aan de UvA. Het vloeide min of meer voort uit eerdere publicaties: ‘Suriname na de Binnenlandse Oorlog’ (KIT-Publishers 2005) en ‘K’ranti! De Surinaamse pers 1774-2008’ (KIT-Publishers en Persmuseum Amsterdam, 2008), waarvan ik auteur resp. mede-auteur/ eindredacteur/ samensteller was.

Download hier een beschrijving van een van mijn casestudies: december 1986, de gebeurtenissen rondom de legeroverval op het dorpje Moiwana. Bestel hier het boek Mediastrijd.