Publicist, Researcher, Projectleider


Onderzoek

VANAF JULI 2010 was ik als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik ooit ook mijn studie begon, bij de afdeling Mediastudies. Ik werk aan een proefschrift over de rol van de media in de postkoloniale verhouding tussen Nederland en Suriname.  Mijn promotoren zijn prof. dr  Frank van Vree, voormalig hoogleraar Journalistiek en cultuur, nu decaan aan de faculteit der Geesteswetenschappen en prof. dr Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar West-Indische letteren. Dr Peter Vasterman, universitair docent bij de leerstoelgoep Journalistiek en cultuur is mijn begeleider. Allen zijn verbonden aan de UvA.

IN 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland. Amper vijf jaar later, in 1980, pleegden militairen een staatsgreep. In december 1982 schoot het leger onder aanvoering van Desi Bouterse vijftien vermeende tegenstanders dood. Nederland stopte de toegezegde ontwikkelingshulp: belangrijke steunpilaar van Surinames economie. En zou dat na een nieuwe coup in 1990 opnieuw doen.  Pas in 1992 werd de macht van de militairen uit de grondwet geschrapt. Nederland gebruikte de ontwikkelingshulp als instrument om de binnenlandse politiek van Suriname te beïnvloeden. Nederlandse media speelden in die periode een grote rol in informatievoorziening over Suriname in zowel Nederland als Suriname zelf. Suriname kampte met censuur en zelfcensuur. Geschiedschrijving over deze zogenaamde (post)militaire periode en de rol die Nederlandse maar ook Surinaamse media daarin speelden, is vrijwel onontgonnen terrein.

MET MIJN proefschrift dat ik in 2015 hoop te verdedigen, beoog ik een bijdrage te leveren aan de reconstructie van genoemde periode en de rol van (Nederlandse) media daarin. De handelseditie – voorlopige werktitel: Strijd is er te voeren – zal uitgegeven worden door  Rozenberg publishers.

DIT ONDERZOEK is mogelijk gemaakt met steun van verschillende fondsen: het Matchingsfonds Promotieplaatsen van de UvA, het Stimuleringsfonds voor de Pers, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting Professor van Winterfonds, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Reisbeurzen verschaften de Stichting Catharine van Tussenbroek en de Maatschappij voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen.

foto:Viering van de onafhankelijkheid van Suriname november 1975. Prinses Beatrix tmv Surinaamse staatslieden (ANP)

 


Comments are closed.

Back to Top ↑