Onderzoek & Multimediaproducties


Onderzoek

VANAF JULI 2010 tot juli 2015 was ik als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik werkte aan een proefschrift over de rol van media in de postkoloniale verhouding tussen Nederland en Suriname (1980-1992).  Mijn promotoren waren prof. dr Frank van Vree, voormalig hoogleraar Journalistiek en cultuur, nu directeur van het NIOD en prof. dr Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraïbische Letteren. Dr Peter Vasterman, voormalig universitair docent bij de leerstoelgoep Journalistiek en cultuur was mijn begeleider. Allen waren destijds verbonden aan de UvA.
Op 19 november 2015 verdedigde ik dit proefschrift tegenover de promotiecommissie, bestaande uit: prof. dr. James Kennedy (Universiteit Utrecht), prof. dr. Michiel Baud (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Marten Schalkwijk (Anton de Kom Universiteit van Suriname), dr. Peter Meel (Universiteit Leiden) en dr. Mirjam Prenger (Universiteit van Amsterdam). De handelseditie van mijn proefschrift –  Mediastrijd om media. Van mythemakers tot nieuwsverduisteraars  – verscheen in 2017 uitgegeven bij de WalburgPers.

DIT ONDERZOEK werd mogelijk gemaakt met steun van verschillende fondsen: het Matchingsfonds Promotieplaatsen van de UvA (Faculteit Geesteswetenschappen), het Stimuleringsfonds voor de Pers, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting Professor van Winterfonds, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Reisbeurzen verschaften de Stichting Catharine van Tussenbroek en de Maatschappij voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, de Gravin van Bylandtstichting en het Hendrik Muller Fonds droegen bij aan de publicatiekosten.

IN HET verlengde en op grond van mijn proefschrift initieerde ik het project Suriname-Nederland, 40 jaar later: een terug- en vooruitblik op de relatie tussen Suriname en Nederland, 40 jaar na de onafhankelijkheid. Zie homepage.

MOMENTEEL DOE ik onderzoek naar de culturele nalatenschap van de kunstenares Nola Hatterman. Dit onderzoek heeft als oogmerk: brede multimediale aandacht genereren voor de nalatenschap van Nola Hatterman en haar leerlingen in de vorm van tentoonstellingen in Nederland en Suriname, een documentaire en monografie.

 

foto:Viering van de onafhankelijkheid van Suriname november 1975. Prinses Beatrix tmv Surinaamse staatslieden (ANP)

 


Comments are closed.

Back to Top ↑