Hieronder belicht ik mijn belangrijkste activiteiten.

IN 1984 behaalde ik mijn Kandidaatsexamen Opvoedkunde aan de faculteit der Sociale wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Mijn kandidaatsscriptie – onder begeleiding van Lea Dasberg en  Sawitri Saharso – had als onderwerp de koloniale ideologie in kinderboeken over voormalige Nederlands-Indië. Ik koos voor een vrije studierichting met als hoofdvak Massacommunicatie en als bijvakken Etnische studies en Filmkunde. In 1988 slaagde ik voor mijn doctoraalexamen. Mijn doctoraalscriptie – receptie-onderzoek naar de film She ‘s gotta have it van Spike Lee  – schreef ik samen met Helen Claver onder begeleiding van Ien Ang. Na mijn afstuderen werkte ik als zelfstandig journalist  voor verschillende opdrachtgevers variërend van overheid, bedrijfsleven tot publieksmedia: radio, tv en geschreven pers. Ik volgde diverse cursussen aan de  School voor Journalistiek in Utrecht, de Media-academie in Hilversum en de schrijversvakschool ’t Colofon in Amsterdam.

DE laatste jaren heb ik mij ontwikkeld tot (onderzoeks-)journalist met een bijzondere belangstelling voor media, de multiculturele samenleving en het post-koloniale verleden van Nederland, in het bijzonder Suriname. Zie onderstaande selectie van producties, en onder Artikelen en Boeken.

VANAF juli 2010 ben ik voor 0,8 fte verbonden als promovendus aan de universiteit waar ik mijn studie begon, bij de afdeling Mediastudies. Met steun van verschillende fondsen werk ik aan een proefschrift over de rol van de media in de postkoloniale verhouding tussen Nederland en Suriname.

NAAST mijn werk was ik jarenlang lid van de werkgroep Migranten en media van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De werkgroep organiseerde debatten, trainingen en publiceerde over de beeldvorming van de multiculturele samenleving. Ook voor de Freelance sectie van de NVJ ben ik een aantal jaren actief geweest. Vanaf 2010 ben ik bestuurslid van de Stichting Multimediale Cultuur.

Hieronder een  kleine selectie van producties:

De woede, vooroordelen en angst moeten ter plekke gevoeld worden’ – twee jaarberichtgeving over de Molukken mmv Peter Vasterman, De Journalist 26 jan 2001

‘We zijn bewust onwetend gehouden’ – de pers in Nieuw Guinea in: De Journalist 26 juli 2002

Epiloog: veerkracht kranten geeft hoop -co-auteur: Marc De Koninck in: Kranti! de Surinaamse pers 1994-2008 (KIT/Persmuseum 2008)

The making of Ronnie Brunswijk in Nederlandse media, in Oso, tijdschrift voor Surinamistiek, april 2011

‘De geboorte van WINIED – ofwel de terugkeer van satire in de Surinaamse pers in: Tropenstijl – amusement en verstrooiing in de (post)koloniale pers (uitgave KITLV 2011)